Počelo prijavljivanje za prvi, pismeni deo ispita za Evropsku diplomu iz anesteziologije i intenzivnog lečenja (EDAIC) na Vojnomedicinskoj akademiji

Dešavanja

Počelo  prijavljivanje za prvi, pismeni deo  ispita za Evropsku diplomu iz anesteziologije i intenzivnog lečenja (EDAIC) na Vojnomedicinskoj akademiji

EDAIC prvi put u Srbiji

 Već je poznato da je Vojnomedicinska akademija u Beogradu postala jedan od evropskih centara sa akreditacijom za organizovanje i održavanje prvog dela (Part I) ispita za Evropsku  diplomu.

Datumi su objavljeni, tako da će ove godine prvi deo ispita biti održan 20.septembra 2014. 

 Ispit se održava po propisanim pravilima u organizaciji ESA (European Society of Anaesthesiology) i sastoji se od dva testa od po 60 pitanja (MCQ- multiple choice questions). Svaki test se polaže u trajanju od 2 sata (ukupno 4 sata). Svako pitanje ima po 5 ponuđenih odgovora; svaki odgovor se obeležava kao tačan ili netačan. Prvi test obuhvata oblasti bazičnih nauka, pitanja iz fiziologije (20 pitanja), farmakologije (20 pitanja) i fizike, kliničkih merenja i  statistike (20 pitanja). Na drugom testu su pitanja is kliničke prakse, uključujući opštu i regionalnu anesteziju, specijalizovanu anesteziju, intenzivno lečenje, internu i urgentnu medicinu.Ispit se polaže na engleskomjeziku.

Svi zainteresovani kandidati mogu da dobiju sve potrebne informacije i  prijave se za polaganje ispita, saoda biranjemVojnomedicinske akademije, Beograda i Srbije kao mesta polaganja nasajtu ESA (European Society of Anaesthesiology):

http://www.esahq.org/education/edaic/exam-types/part-i-examination

 

Prijavljivanje za polaganje prvog dela ispita traje do 28. aprila 2014.

 Detaljne informacije o propozicijama i preporučenoj literaturi mogu se naći na sajtu:

www.esahq.org/education/edaic/about

Na Vojnomedicinskoj akademiji, za sve potrebne informacije možete kontaktirati dr sci med Vojislavu  Nešković, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, email: vojkan43@gmail.com.