PRIJAVA ZA OLA (EDAIC ON-LINE ASSESSMENT)

Dešavanja Edukacija

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije sa zadovoljstvom objavljuje da će i dalje podržavati održavanje OLA-On-line Assessment, simulaciju pismenog dela Evropskog ispita za anesteziologiju i intenzivnu terapiju za Srbiju.

On-line Assessment (OLA) je simulacija pismenog ispita (EDAIC, Part I), koja se obavlja preko interneta i sastoji se iz dva testa od 60 pitanja sa po 5 ponuđenih odgovora za svako pitanje (MCQ). Svaka grupa pitanja donosi maksimalan rezultat od 300 bodova, a bodovanje odgovara u potpunosti prvom delu EDAIC ispita: 1 bod za tačan odgovor, 0 bodova za nezaokružen ili pogrešan odgovor.

Kandidati dobijaju svoje rezultate putem interneta neposredno po završenom testiranju ali i kasnije sa detaljnijom analizom odgovaranja. Održava se samo na engleskom jeziku.

Od 2013. godine Srbija se preko aktivnosti svog nacionalnog udruženja za anesteziologe i intenziviste  (UAIS) aktivno uključila u organizaciju OLA simulacije pismenog ispita.

Podsećamo Vas da je i pismeni deo (Part I EDAIC) moguće polagati u našoj zemlji, svakog septembra na Vojnomedicinskoj akademiji.

Pozivamo sve zainteresovane anesteziologe da se jave i popune prijavu za polaganje OLA koji će se održavati u aprilu naredne godine.

Prijavljivanje za narednu godinu je otvoreno do kraja tekuće godine.

Molimo zainteresovane anesteziologe popune prijavu na sajtu sa sledećim podacima: ime i prezime, ESA ID broj (ukoliko ga kandidati imaju), titula, datum rodjenja, nacionalnost, kontakt telefon, adresa ustanove i odeljenje na kojem rade, kao i godinom specijalizacije ili godinom položenog specijalističkog ispita.

Dalje informacije oko organizacije i uslova polaganja biće blagovremeno prosleđeni prijavljenim kandidatima.