PRISTUP UDRUŽENJU – Članske karte

Dešavanja

           Poštovane kolege anesteziolozi

Ukoliko želite da bude dio vašeg UAIS molimo vas da popunite pristupnicu udruženju koju možete pronaću ovde. Popunjenu pristupnicu vratite na jednu od email adresa udruženja (saaioffice@gmail.com, info@uais.rs). 

Sve pristupnice koje pristignu do 10. Novembra 2018 godine biće obrađene i članska karta će vas čekati na “XIII Kongresu anesteziologa i intenzivista Srbije”,  koji će se održati u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza, od 22.  do 25. novembra 2018. godine.

 

Kao članovi UAIS-a, možete ostvariti sledeće prednosti:

1) Da aktivno učestvujete u radu udruženja, birate ili se kandidujete i budete birani za poziciju u Predsedništvu udruženja
2) Da predlažete projekte ili programe za unapređenje rada i edukacije anesteziologa, u svojoj sredini ili u celoj zemlji
3) Imate prednost u objavljivanju radova u našem osavremenjenom, open access časopisu SJAIT
4) Popust prilikom plaćanja kotizacije za sve skupove i događaje koje organizuje udruženje
5) Mogućnost da bez plaćanja postanete pridruženi član Evropskog udruženja anesteziologa (ESA), što Vam omogućava:

  • Besplatan pristup časopisima European Journal of Anaesthesiology (EJA), Current Opinion in Critical Care Current Opinion in Anaesthesiology i ESA Newsletter
  • Pristup ESA sajtu sa svojim personalnim login-om i passwordom
  • Popust prilikom plaćanja kotizacije za Euroanestezija kongrese

Ukoliko imate svoje predloge, želje ili ideje kako bi UAIS mogao i trebalo da izgleda, ohrabrujem Vas da ih pošaljete meni ili na zvaničnu adresu udruženja (saaioffice@gmail.com, info@uais.rs), kako bismo mogli da ih sagledamo, ali i dobijemo informaciju kako zapravo naši članovi doživljavaju svoje profesionalno udruženje.

S poštovanjem,

Doc. dr Vojislava Nešković
Predsednik UAIS
Pristupnica