Put ka Evropskoj Diplomi iz anesteziologije i intenzivne terapije u Srbiji

Dešavanja Edukacija

Kao predkongresna aktivnost Petog međunarodnog prolećnog simpozijuma iz anesteziologije i intenzivne nege, 19. aprila 2013. godine, u Nišu, prvi put će u Srbiji biti odrzan OLA-Assessment za anesteziologe, gde će 30 prijavljenih kandidata biti u mogućnosti da testira svoje znanje.

Evropska Diploma za anesteziologiju i intenzivnu terapiju (EDAIC – The European Diploma in Anaesthesiologyand Intensive Care examination), kao dokaz o ispunjavanju postojećih standarda u obrazovanju iz ove profesije, dobija sve veći značaj u Evropi i svetu. Za njeno dobijanje potrebno je položiti ispit čija organizacija je podržana od strane Evropskog udruženja anesteziologa (ESA – European Society of Anaesthesia) i Evropskog udruženja medicinskih specijalista (UEMS – European Union of Medical Specialists). Sam ispit održava se već duži niz godina, organizuje se na različitim jezicima i obavlja posle završene specijalizacije.Sastoji se iz dva dela, pismenog i usmenog, koji se polažu odvojeno i neophodno je da kandidat položi oba kako bi postao nosilac Evropske diplome.

 Cilj postojanja Evropske Diplome je promocija razvoja kako nacinalnih, tako i evropskih programa edukacije, ali i uspostavljanje visokog standarda obrazovanja među anesteziolozima u Evropi.

On-line Assessment (OLA) je simulacija pismenog ispita, koja se obavlja preko interneta. Ispitivanje je osmišljeno kao deo pripreme i provere znanja budućih kandidata za polaganje ispita za Evropsku Diplomu i predstavlja idealan način unapređenja i procenjivanja edukacije iz anesteziologije i intenzivne nege u različitim zemljama.

 OLA je on-line provera znanja koja se sastoji iz dva testa od 60 pitanja sa više ponuđenih odgovora (MCQ), i to sa po 5 ponuđenih odgovora za svako pitanje. To znači da svaka grupa pitanja donosi maksimalan rezultat od 300 bodova, a bodovanje odgovara u potpunosti prvom delu EDAIC ispita: 1 bod za tačan odgovor, 0 bodova za nezaokružen ili pogrešan odgovor. Kandidati dobijaju svoje rezultate putem interneta, ali organizatorima ispitivanja omogućen je uvid u opšti rezultat i ukupan nivo znanja ispitanika. Održava samo na engleskom jeziku, u aprilu svake godine.

Ove godine, OLA-Assessment-a u Srbiji podrzan je od strane Internacionalnog centra za edukaciju u anesteziologiji – IATS. To je evropska organizacija koja podržava razvoj edukativnih programa i stimuliše poboljšanje kvaliteta edukacije u različitim zemljama..  

Međutim, ključnu pomoć i podršku pružila je kompanija “Abbott” koja je omogućila da se OLA-Assessment organizuje u Srbiji i da lekari ne snose nikakve troškove ispita. Zahvaljujemo se kompaniji “Abbott”, koja je prijatelj i saradnik anesteziologa već duži niz godina. I ovoga puta su pokazali da prepoznaju naše potrebe i podrže nas i u ovom, za nas značajnom događaju. Ovo je velika prilika za sve nas da budemo uključeni u deo evropskog procesa obrazovanja i šansa našim specijalizantima i mladim specijalistima da učestvuju u internacionalnom testiranju.

 Nadajmo se da ćemo postići svoje najvažnije ciljeve: proveru znanja kandidata, unapređenje edukacije u Srbiji i podizanje samopouzdanja našim mladim anesteziolozima, koji mogu da budu ravnopravni sa svojim kolegama iz celog sveta i budu deo Evrope.

 

Dr Vojislava Nešković